Continue Veranderbereidheid

Er ontstaat een geïnspireerde- en gemotiveerde organisatie.
Men ‘ziet het licht weer’ door nieuwe kansen en mogelijkheden. Naast of in plaats van de traditionele oplossingen voortvloeiend uit rationele academische methoden (extrapolatie van best-practices uit het verleden op de toekomst).

Het bedrijf gaat een continue vernieuwingsbereidheid tonen.
Vernieuwing blijkt een kans voor persoonlijke groei en creatieve expressie, want iedereen doet er toe en wordt gehoord, iedereen maakt het verschil en draagt bij aan de groei.

Er komen alternatieven voor de veelal verlammende directieve regels.
Vrijheid keert terug en creativiteit krijgt de ruimte, waardoor  menselijke waarden terug keren. Innerlijk bekende authentieke waarden en normen herleven, waardoor regelgeving onnodig wordt.

Er ontstaat een sociaal verantwoord ondernemend bedrijf, dat haar zingeving vindt in het leveren van haar bijdrage aan een betere wereld.
De persoonlijke zingeving van de leiders verbinden met die van de medewerkers. Zo ontstaat er een collectieve zingeving. Voor een gedreven, duurzame en verantwoord ondernemende cultuur, die haar bijdrage levert aan een betere wereld.

De aantrekkingskracht om (jonge) high potentials te boeien en te binden.
Een sociaal maatschappelijke verantwoordelijke werkomgeving, waar men zijn wezenlijk wensende dingen kan doen, is per definitie de meest aantrekkelijke werkgever.

Er ontstaat een High Performance Company.
Een geïnspireerde en gemotiveerde workforce, die slagvaardig, creatief, veranderbereid en ondernemend is. Kortom, een onderneming van de 21e eeuw met inspiratie als belangrijkste toegevoegde waarde.

Nog meer weten…?