Programma

Het aanbod van HMS Leadership

Met een breed scala aan programma’s begeleidt HMS de processen die leiden tot inspiratie en vernieuwing. Heel gericht en helemaal afgestemd op uw bedrijf, uw teams en uw medewerkers. Daarbij werken wij nauw samen met een wisselend netwerk van senior-partners, dat steeds exact afgestemd is op uw opdracht. Deze specialisten hebben stuk voor stuk een passie voor hun vakgebied (o.m. team-development, coaching, financieel, operationeel, HR, IT, etc.).

Het HMS programma:
De al eerder genoemde processen naar vernieuwing en ondernemerschap komen samen in dit schema. Het geeft aan uit welke onderdelen een fase kan bestaan met een bijbehorende tijdsindicatie. Bekijk hier de voorbeelden van deze programma’s.

Voorbeelden van procesbegeleidingstrajecten die HMS coachte:
Case-beschrijving 1: Werkmaatschappij Multinational:
Een vernieuwingstraject werd ingezet door als eerste een hecht coherent directieteam te creëren. Dragers van de vernieuwing werden benoemd, evenals degene die de bestaande business veilig stelden. Vervolgens is een proces doorlopen waarin het verleden geanalyseerd werd, gevolgd door een losstaande creatieve brainstorm over de toekomst. De nieuwe visie en missie ontstonden. Met inzicht in de waarden van de ‘ist’- en ‘soll’-situatie werd de vernieuwing meet- en verbeterbaar. Leiders werden bewust-bekwaam gemaakt in de nieuwe waarden. De nieuwe koers werd vervolgens overvloedig gecommuniceerd, evenals de sense-of-urgency ervan. Daarop werden PDCA-teams aan het werk gezet, die succesvolle aanpakken institutionaliseerden. Dit hele proces duurde zo’n 12 maanden.

Case-beschrijving 2:  Businessmodel vernieuwing traditionele maatschap:
Men bleek niet langer effectief in de gewijzigde marktsituatie. Vertrouwen ging verloren en synergie en partnership stonden onder druk. Allereerst werd bereidheid en commitment gezocht om als eenheid tot het compromis te komen. Dat vergde verbinding en vertrouwen herstellen tussen partners onderling. Pas daarna werd vernieuwing gezocht conform bovenstaand beschreven casus.

Case-beschrijving 3: DGA wordt opgevolgd in familiebedrijf:
Markt en concurrentiesituatie dwongen uitgestelde snelle vernieuwing af. Intensief persoonlijk loslaat- en vertrouwensproces werd doorlopen met de familie. Mandaten en toezichtstructuren gewijzigd en onafhankelijk gemaakt. Daarna kon het in casus 1 beschreven vernieuwingsproces van start.