Waarom HMS ?

Zelfsturend Team Mieren

“Bedrijven zijn geen zielloze entiteiten”;

 

Hans Meyer Swantee (HMS) gelooft dat zakendoen fundamenteel gaat over purpose, mensen en menselijke relaties – niet over winst, althans niet in de eerste plaats. Bedrijven zijn geen zielloze entiteiten. Het zijn menselijke organisaties gemaakt van individuen die samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. Wanneer dat gemeenschappelijke purpose overeenkomt met hun eigen individuele zoektocht naar betekenis, kan het een soort menselijke magie ontketenen die resulteert in uitstekende prestaties.

Inmiddels is aangetoond dat we nu in de seismische corporate verschuiving van winst- naar purpose1-focus zitten. Het uitsluitend nastreven van aandeelhouderswaarde-focus heeft inmiddels bewezen dat Milton Friedman ongelijk heeft, gegeven de huidige uitdagingen waar onze planeet mee geconfronteerd wordt!

Hans geeft interim leiding aan of coacht, adviseert en faciliteert u en uw teams  om een cultuur te scheppen waarin mensen zich veilig kunnen verbinden met hun Heart, Mind en Soul (HMS) en om samen een nobel collectief purpose[1] te kiezen, dat daaraan verbonden is.  Mensen zullen immers enthousiast bijdragen aan die toekomst, omdat ze er zelf deel van zijn.  Als daarna de processen, structuren, beloningssystemen en opleidingen worden afgestemd op de nieuwe aanpak, verankeren we niet aleen de nieuwe cultuur duurzaam, maar worden ook aantoonbaar eerder onwaarschijnlijke toekomstmogelijkheden toch gerealiseerd.

 

 

 

[1] Definitie Purpose:  Een nobel purpose is de positieve impact die men probeert te hebben op het leven van mensen en, in het verlengde daarvan, hun bijdrage aan het algemeen welzijn. Dat algemeen belang is de kernfocus van het bedrijf en is geïntegreerd in elk aspect van wat het bedrijf doet.  Kortom een positieve bijdrage aan de toekomst willen leveren door een maatschappelijk- of klimaat probleem op te lossen – dus maatschappelijk impact willen maken – Jouw eigen drijfveren daarbij willen nastreven, dat wat jij belangrijk vindt en dat herkennen in je dagelijkse werk.

 


Doe de leiderschaptest

Investeer twee minuten van je tijd voor een kleine test die antwoord geeft op een elementaire vraag: Hoe vernieuwend bent u?