Organisatie = Team van Zelfsturende Teams

Zelfsturend Team Mieren

Hoe bouwen we weerbare, veerkrachtige, innovatieve zelfsturende teams?

Business wordt steeds complexer en de meedogenloos toenemende snelheid van verandering, vergt een optimaal innovatieve, wendbare en veerkrachtige organisatie.  Dat vergt dat we de vertraging door hiërarchie oplossen en naar andere slagvaardiger samenwerkingsvormen kijken.

Het waarom van een “Team van Zelfsturende Teams”:

In zijn boek “Team of Teams” laten generaal Stanley McChrystal en zijn collega’s zien hoe de uitdagingen die zij tegenkwamen in de Irak-oorlog, ook van toepassing zijn op talloze organisaties, ngo’s en overheidsinstanties: Ze transformeerden hun lokale Task Force naar een “Team of  Self Managing Teams”:

Hij stelt: “De wereld verandert sneller dan ooit, en het slimste antwoord van degene die verantwoordelijk zijn, is om kleine groepen de vrijheid te geven om te experimenteren en ze krachtig te stimuleren om datgene wat ze leren te delen met de rest van de organisatie”.

De resultaten van zijn aanpak kenmerken zich door:

  • Toenemende snelheid en precisie van handelen, door meer transparantie en organisch handelen (met de natuur als metafoor)
  • Een empowerde uitvoering, door het krachtig gezamenlijk bewustzijn en gedeelde doel, ontstaat er een hoge mate van flexibele zelfsturing in en tussen teams
  • Het ontgrendelen van een enorm creatief potentieel, door een nieuw paradigma van mindsets die de continuïteit nu en straks waarborgen
  • Succesvolle toepassing van nieuwe technologieën, wat lukt wanneer de cultuurverandering de organisatie toestaat het op de juiste manier te gebruiken
  • Jonge snelle multi-taskende high potentials, door een teamgerichte aanpak wat aansluit op hun DNA en voorkomt dat ze het-vierkantje-in-het-ronde-gaatje moeten worden. Klaar voor generatie X- en Y dus!

Wij faciliteren bij de transformatie van meerdere organisaties en delen graag onze ervaringen met u.  Elk proces is een co-creatie, dat wij samen met u en uw mensen al doende organisch vormen. Er is geen goede of foute aanpak, alleen uw eigen weg en aanpak.  Juist dat maakt uw bedrijf uniek, waardoor u zich onderscheid in de markt.

Wij staan u graag terzijde en faciliteren u en uw mensen  bij hun reis naar zelfsturing.


Doe de leiderschaptest

Investeer twee minuten van je tijd voor een kleine test die antwoord geeft op een elementaire vraag: Hoe vernieuwend bent u?