Voorbeeld van een vernieuwingsproces

Optionele
Modules
Proces
Stappen

Tijd Benodigd
(kan parallel)

Verplicht:
Intake & Analyse
Uit intakegesprekken met leiders en medewerkers, wordt een beeld gevormd van uw situatie. Vergaderingen worden geobserveerd.Er ontstaat een Concept ‘Organisatie Vernieuwing Traject’ (OVT), – bestaande uit een selectie uit onderstaande modulen – die in de unieke open-frame Kennismakings OVT-workshop worden ervaren, doorvoeld en waar nodig bijgeschaafd met het DT/MT in 1 dag. 3 – 7 weken
Module A.
“Me, Myself and I”
Bewustwordings fase – door spiegeling van u en uw leiders ontstaat verbinding en wordt men bewust van zichzelf, de eigen waarden, drijfveren en het gedrag. 2 maanden
van
Groepsdynamische processen
Module B.
“Ik en de Ander”
Effectief beïnvloeden van de ander –
• Hoe kom ik over op de ander? Wat werkt en wat niet?
• Hoe manage ik mijzelf, onafhankelijk van de emotie en het gedrag van de ander?
• Hoe spreek ik de ander opbouwend aan op zijn ongewenst gedrag? Hoe blijf ik daarbij authentiek?
• Hoe kan ik de ander overtuigen, beïnvloeden, inspireren en motiveren?
2 maandenIntensieve workshops en intervisies
Module C.
“Ik en mijn Team(s)”
Team Dynamische Processen –
• Hoe ga ik om met weerstanden uit mijn teams?
• Hoe inspireer en motiveer ik teams?
• Hoe verbind ik mijn team tot een hecht synergetische team? Hoe bouw ik een High Performance Team?
• Inzicht in de groepsdynamica en ervaren van verschillende leiderschapsstijlen (stijlflexibiliteit)
2 maandenIntensieve workshops en intervisies
Verplicht:
“Anchoring
Walking our Talk”
Nu ik mij bewust geworden ben, hoe word ik bewust bekwaam?
• Veruit de meest kritische fase – verankeren van geleerde middels de uitgangspunten van Brein Centraal Leren
• Waar loop ik tegenaan om het ook te DOEN? Wat weerhoud mij nog?
• We oefenen Real Life en evalueren middels regelmatige intervisies
Kracht van Herhaling
1+ jaar
Intervisies
en
Coaching
Module D.
“Non Lineair Organizational Renewal”
Vision Quest :Fundamentele problemen, zoals Einstein eens zei, kunnen niet worden opgelost met het denken dat ze gecreëerd heeft. We gaan op zoek naar het denken van morgen en evalueren het verleden, om onze uitdagingen van vandaag op te lossen. Het U-proces (Otto Sharmer) helpt ons daarbij. 1 week externMT / DT + afvaardiging kerngroep
Verplicht :
“Evaluaties”
Evaluaties OVT met DT/MT
• Integratie van de gevonden Vernieuwings-Initiatieven
• Implementatie strategische herijkingen
• Aanpassing OVT hierop
Elke 8 weken,
met DT
Module E.
“Inspiring our Purpose“
Bewustwording van onze collectieve zingeving. Waar kom ik, komen wij ons bed voor uit?
• Wat is onze Corporate Social Responsibility?
• Wat betekent dit voor ons, onze organisatie en stakeholders?
• En hoe richten wij dat dan in? Hoe gaan we dit laden, vormgeven, etc.?
• Implementatie in Organisatie Vernieuw Traject
1 MaandMT / DT + afvaardiging kerngroep
Module F.
“Implementation!”
Implementatie van de Vernieuwing d.m.v. het Project Management Plan:
• Gedrag, waarden en normen worden geleefd en bewaakt
• Vernieuwings-initiatieven worden geïmplementeerd, gemonitord en gemanaged
• Structuren, systemen en processen worden overeind gezet, respectievelijk aangepast
• Successen worden gevierd, best-practices gecommuniceerd, etc.
½ jaar
Module G.
“Being the Change we want to See!”
De leiding kan de Vernieuwing bewust bekwaam leiding geven. Ze zijn zelf het levende voorbeeld :
• Zowel qua leiding geven aan de exploitatie als aan de exploratie activiteiten (in ‘ambidextrous’ benadering)
• Het bedrijf neemt haar CSR-verantwoordelijkheid, richt procedures en systemen in (KPI’s/BSC’s) om duurzaam hun talk te walken en komt jaarlijks met een CSR-jaarverslag
ongoing


Doe de leiderschaptest

Investeer twee minuten van je tijd voor een kleine test die antwoord geeft op een elementaire vraag: Hoe vernieuwend bent u?